ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 Επιστροφή στην κύρια σελίδα

 1. Γλώσσα και ντοπιολαλιά

 2. Επιστήμες και εκπαίδευση

 3. Ιστορικές και λαογραφικές μελέτες

 4. Κοινωνική ζωή, έθιμα, παραδόσεις, μυθοι, θρύλοι, παραμύθια

 5. Παράδοση και πολιτισμική κληρονομιά της Ηπείρου

 6. Παραδοσιακές τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες

 7. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική: εκκλησίες, μοναστήρια

 8. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική: κατοικίες, οικισμοί

 9. Παραδοσιακή ποίηση, μουσική, χοροί, τέχνη, ενδυμασία, καλές τέχνες

 10. Πρακτικά συνεδρίων

 11. Φυσικό περιβάλλον σε σχέση με την πολιτισμική κληρονομιά

 12. Φωτογραφικά λευκώματα