Γλωσσάρι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

 

Αστρέχα η προεξοχή της στέγης
Αμπάρι κιβώτιο ή χώρος αποθήκευσης σιτηρών
Αμπατζάς φεγγίτης στη στέγη
Αναγκαίος αποχωρητήριο
Κεπέγκι κλειστός εξώστης, τμήμα του ορόφου το οποίο προεξέχει του περιμετρικού τοίχου του ισογείου
Μπαγδατί εσωτερικός διαχωριστικός τοίχος με πηχάκια καρφωμένα σε ξύλινο σκελετό και επιχρισμένος με σοβά
Τσατμάς ή τσιατμάς ελαφρός τοίχος μικτής κατασκευής - ξύλινος σκελετός καλυμμένος με πέτσωμα από λεπτά οριζόντια σανιδάκια καρφωμένα ανά αποστάσεις, τα οποία επιχρίονται με ασβεστοκονίαμα ενισχυμένο με γιδότριχα
Γωνιαίο ή κρυφό χώρος διαμονής στο σπίτι
Καϊτι διαχωριστικό στοιχείο των τζαμιών σε παράθυρο
Κάμπος το φόντο σε μια διακοσμητική σύνθεση
Μπάσι υπερυψωμένο τμήμα δαπέδου για κάθισμα ή για ύπνο
Μπουχαροποδιά ειδικό υφαντό κρεμαστό στο τζάκι
Σαράι χώρος εισόδου στο σπίτι
Χωτζιαρές καλοκαιρινός χώρος διαμονής στο σπίτι
Σοφράς ή σουφράς ξύλινο χαμηλό τραπέζι φαγητού
Σοφάς υπερυψωμένο τμήμα του δαπέδου για ύπνο, φαγητό ή ανάπαυση
Τάσι χάλκινο πιάτο
Τσούλι τρίχινο υφαντό δαπέδου
Κατώι ισόγειο
Ανώι όροφος
Οντάς χειμωνιάτικο καθιστικό στο σπίτι /δωμάτιο που επικοινωνεί με το κρεβάτι και χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη χρήση
Κανάτι συμπαγές παραθυρόφυλλο, πατζούρι
Κιόσκι υπερυψωμένο δωμάτιο με συνεχόμενα παράθυρα
Κονάκι πλουσιόσπιτο Οθωμανού γαιοκτήμονα
Μεσάντρα ντουλάπα εξωτερική σε όλο το πλάτος του χώρου
   

                

Πηγή: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμοι 1 - 8. Επιμ. Δ. Φιλιππίδης. Εκδ. Μέλισσα, 1991.