Ζώνες βλάστησης Νομού Πρέβεζας

 

Οι ζώνες φυσικής βλάστησης της Πρέβεζας σε υψομετρική διαδοχή από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τη ψηλότερη κορυφή του Ξεροβουνιού διαδέχονται ως εξής:

 

Η οικολογική περιοχή των αείφυλλων πλατύφυλλων

Η περιοχή αυτή εμφανίζεται μεταξύ των 0-700 μέτρων. Κλιματικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από θερμό και ξηρό καλοκαίρι, υγρό και ήπιο χειμώνα καθώς και μακράς διάρκειας βλαστητική περίοδο. Η περιοχή αυτή κυριαρχεί στο νομό Πρέβεζας, το μεγαλύτερο τμήμα της (47,8%) καλλιεργείται και το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από θάμνους αείφυλλων πλατύφυλλων διαφόρου πυκνότητας, ασφακώνες και χορτολίβαδα (1,8%), που είναι χαρακτηριστικά φρύγανα.

 

Η οικολογική περιοχή των φυλλοβόλων δρυών

Η περιοχή αυτή απαντάται μεταξύ υψομέτρων 300-400 έως 1200-1500 μέτρων. Τα όρια εξάπλωσής της καθορίζονται από την έκθεση ως προς τον ορίζοντα, τη φύση του πετρώματος και την κατεύθυνση των ομβροφόρων ανέμων. Κλιματικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με την περιοχή αείφυλλων-πλατύφυλλων. Η εξάπλωσή της στον νομό Πρέβεζας (23,5%) είναι η μικρότερη σε όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Γίνεται μερική γεωργική εκμετάλλευση (17%) και δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις (57%) στο νομό Πρέβεζας σε σχέση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας αλλά και τις άλλες οικολογικές περιοχές.

 

Η οικολογική περιοχή της ελάτης

Αποτελείται από τις υποπεριοχές της Μαύρης Πεύκης και της Οξιάς, απαντάται σε υψόμετρο 600-700 έως 1600 μέτρων (Ξεροβούνι). Χαρακτηριστικό σε αυτή τη περιοχή είναι η δημιουργία παγετώνων και η μικρής διάρκειας βλαστητική περιόδος. Επίσης οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και οι βροχοπτώσεις περισσότερες. Μόνο ένα 3,3% είναι η συνολική έκταση της περιοχής στο νομό και καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτικά (96,97%) από χορτολίβαδα και θαμνότοπους. Το υπόλοιπο (3,03%) καλύπτεται από γεωργικές καλλιέργειες.

 

Πηγή: Βάσκες Μ. Ι., Βερύκιος Ι., Καραβάκα Α., Τσιρίκος Κ., 2003, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Νομού Πρέβεζας, Εργασία στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του Ε.Μ.Π., Αθήνα