Νέα & Ανακοινώσεις

Sunday, August 2, 2020 - 11:46

Ομάδα στελεχών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Δ. Καλιαμπάκο, Δντή του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) και τους κ.κ. Α. Μπενάρδο, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ, Δντή του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», Π. Νομικό, Αν.

Thursday, July 16, 2020 - 17:28

Η οικογένεια του ΜΕΚΔΕ και του μεταπτυχιακού «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» είναι από χθες φτωχότερη. Έφυγε από κοντά μας ένας ωραίος άνθρωπος, ο Καθηγητής Ίων Σαγιάς.

Saturday, May 23, 2020 - 20:45

Οι Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με συντονισμό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόμων και