9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ

Υποβολή Περίληψης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα και να την στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

kvas@survey.ntua.gr

Κρίσιμες ημερομηνίες:

  • Υποβολή περιλήψεων: 11 Ιανουαρίου, 2019
  • Παράταση υποβολής περιλήψεων: 08 Φεβρουαρίου 2019
  • Αξιολόγηση περιλήψεων και αποδοχή: 18 Φεβρουαρίου, 2019
  • Υποβολή τελικού κειμένου: 24 Μαίου, 2019
  • Αξιολόγηση τελικών κειμένων και αποδοχή: 28 Ιουνίου, 2019