9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ

Επιστημονική Επιτροπή

Α. Αρβανίτης, Καθηγητής  Α.Π.Θ.             

Δ. Δαμίγος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ε. ∆ηµοπούλου, Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π       

Ι. Κάγκαλου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Α. Καλλιώρας, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.    

Ε. Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.          

Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.             

Ν. Μαμάσης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.              

Ν. Μήτρου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Β. Νιτσιάκος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων         

Λ. Παπαστεφανάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων        

Ι. Σαγιάς, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.      

Α. Στέγγου - Σαγιά, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π  

Θ. Τερκενλή, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.           

Γ. Φώτης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.