10ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ

Επιστημονική Επιτροπή

Α. Αρβανίτης, Καθηγητής  Α.Π.Θ.             

Δ. Δαμίγος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ε. ∆ηµοπούλου, Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π       

Ι. Κάγκαλου, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Α. Καλλιώρας, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γ. Κάργας, Καθηγητής Γ.Π.Α    

N. Κλήμης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ

Α. Κουτσούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α               

Ε. Κωνσταντινίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Ν. Μαμάσης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.              

Ν. Μήτρου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Σ. Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο Ε.Α.Α

Α. Μπακόλας Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Β. Νιτσιάκος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων      

Κ. Νουτσόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.   

Α. Παπαγιάννης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.       

Θ. Παπαγιάννης, Ομότιμος καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ Αθήνας, Διευθυντής Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» 

Γ. Σμύρης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Α. Στέγγου – Σαγιά, Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π                   

Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.