10ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ

Συνάθροιση/ Διαμονή