Υποδομές

Οι εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π. βρίσκονται κοντά στο ψηλότερο σημείο του οικισμού του Μετσόβου, σε απόσταση 500μ. περίπου από την κεντρική είσοδο της πόλης και σε υψόμετρο 1.250 m.

Τρία κύρια κτίρια εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., τα οποία αρθρώνονται γύρω από εσωτερική αυλή και περιβάλλονται από χώρους πρασίνου.

Το κύριο κτίριο περιλαμβάνει:

 • Μία αίθουσα διαλέξεων μαθημάτων
 • Δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών (pc - labs), με συνολικά τριάντα θέσεις εργασίας
 • Μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.λπ.)
 • Μία μεγάλη αίθουσα συνεδρίων
 • Χώρους γραφείων καθηγητών και ερευνητών
 • Τη Γραμματεία
 • Τη Βιβλιοθήκη

Επιπλέον, στο κύριο κτίριο έχει διαμορφωθεί εργαστηριακός χώρος που περιλαμβάνει εξοπλισμό μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και πίνακα ελέγχου μιας επιδεικτικής εγκατάστασης ΑΠΕ, η οποία έχει δημιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση ΑΠΕ αποτελείται από μία μικρή ανεμογεννήτρια και ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο, μαζί με συστοιχία συσσωρευτών. Τροφοδοτεί μικρής ισχύος φορτία του κτιρίου.

Το δεύτερο κτίριο αποτελείται από χώρο κυλικείου και χώρο φαγητού, στον οποίο υπάρχει και κουζίνα. Ο χώρος αυτός είναι στη διάθεση των φοιτητών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» και χρησιμοποιείται και για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Το τρίτο κτήριο είναι αυτό του ξενώνα, το οποίο περιλαμβάνει:

 • 11 δωμάτια φιλοξενίας των φοιτητών
 • 4 δωμάτια φιλοξενίας των διδασκόντων και συνεργατών  του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και των ερευνητών  του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
 • Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
 • Χώρους εξοπλισμένους με πλυντήρια
 • Αποθηκευτικούς χώρους

Όλα τα δωμάτια φιλοξενίας περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο.

Οι εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι σύγχρονες, με υψηλή ποιότητα κατασκευής. Ακολουθούν τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου και η αισθητική τους αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την πόλη του Μετσόβου όσο και για το Ε.Μ.Π.

Για την καλύτερη σύνδεση της δραστηριότητας του Εργαστηρίου με το βασικό κορμό του ΕΜΠ στην Αθήνα λειτουργεί Παράρτημα του Εργαστηρίου στο ΕΜΠ στην Αθήνα. Στις εγκαταστάσεις της Αθήνας λειτουργεί βιβλιοθήκη στη διάθεση φοιτητών, μελετητών και ερευνητών για θέματα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Επίσης υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων η οποία εξυπηρετεί και εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. με το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».