Το ΜΕΚΔΕ στον κόσμο

Η πραγματικότητα στα βουνά της Ελλάδας είναι συνέχεια των βουνών της Ευρώπης, γεωγραφική και κοινωνική. Και ακόμη παραπέρα, μια αόρατη κλωστή φαίνεται να συνδέει τις Άνδεις,τα Ιμαλάια, το Κιλιμάντζαρο, τις Άλπεις, με την Πίνδο, τον Ψηλορείτη. Τα βουνά του Κόσμου είναι μια αυτοτελής ενότητα, κρίσιμη για τη ζωή στον πλανήτη, όπως αναγνωρίζεται, ήδη από το 1992, από τη παγκόσμια διάσκεψη του Ρίο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Από το ξεκίνημά του, το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας επιδίωξε μια σταθερή και συστηματική επαφή με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε ορεινή περιοχή της γης. Είναι μέλος των βασικών ορεινών φορέων και οργανισμών, όπως το Mountain Partnership, το MRI - Mountain Research Initiative κ.α.

Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., επίσης,  είναι η σταθερή παρουσία σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο τον ορεινό χώρο. Επίσης, οι ερευνητές του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. δημοσιεύουν συστηματικά στα πλέον αναγνωρισμένα σχετικά με το αντικείμενο διεθνή επιστημονικά περιοδικά. όπως ττα Journal of Mountain Science, MRD - Mountain Research and Development, Journal of Cultural Heritage, κ.α.

 Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα της  στη διεθνούς δραστηριότητας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. είναι:

  • H συμμετοχή, με δύο εισηγήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2010, στο Συνέδριο: Global change and the worlds mountains, που έγινε στο Perth της Σκοτίας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου μπήκαν οι βάσεις για μια συστηματική συνεργασία με το Centre for Mountain Studies, ενός από τα πιο σημαντικά κέντρα έρευνας για τα βουνά, καθώς και το MRI - Mountain Research Initiative.
  • Το 2010, άρθρο ερευνητών του ΜΕΚΔΕ, με τίτλο: "Population shifts in Greece’s mountains" συμπεριλήφθηκε στην έκδοση της ΕΕΑ - European Environment Agency: Europe’s ecological backbone: Recognizing the true value of our mountains.
  • Το 2013 στην έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών έγινε ειδική αναφορά στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».
  • Η συμμετοχή τον Μάιο του 2015, στο Συνέδριο: Sustainable Mountain Regions: Make them work, που έγινε στο Borovets της Βουλγαρίας. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. συμμετείχε με πολυπληθή ομάδα ερευνητών και πέντε εισηγήσεις. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι ερευνητές αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι επαφές με ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται στον ορεινό χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Τον Απρίλιο του 2016 το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. συμμετείχε στη σύνθεση του τεύχους με τίτλο Mountains for Europes Future. A Strategic Research Agenda. Το τεύχος αυτό παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, με στόχο τη συμπερίληψη των ορεινών περιοχών στο Horizon 2020, ειδικά κατά τη διετία 2019-2020.
  • Η εργασία  "Cultural heritage as an element of regional development. Creating an open-air experience game in the mountains of Souli, Greece", που αφορά στην ορεινή περιοχή του Σουλίου βραβεύθηκε ως η καλύτερη εργασία στο Διεθνές Συνέδριο: HERITAGE 2016 – 5th International Conference on Heritage and Sustainable Development, που έγινε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το 2016.
  • Το Νοέμβριο του 2017, ξεκίνησε ένα σημαντικό, τετραετούς διάρκειας, ερευνητικό έργο δικτύωσης ερευνητών με τίτλο European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation, στο πλαίσιο των προγραμμάτων COST της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη (ένα από τα κρίσιμα προβλήματα των ορεινών περιοχών). Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. συμμετέχει με εκπρόσωπό του, στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος καθώς και στη Συντονιστική του Επιτροπή.
  • Το Δεκέμβριο του 2017 το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο 5th Global Meeting of Mountain Partnership: “Mountains under pressure: Climate, hunger and migration”, την 5η διεθνή συνάντηση της οργάνωσης Mountain Partnership. Εκεί παρουσιάστηκε η δραστηριότητα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και του μεταπτυχιακού «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».