Ημερίδα «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή»

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στις 17.30, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π, στο Μέτσοβο, ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος που εκτελείται από το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 -2020).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος και Διευθυντής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., Καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος υπογράμμισε ότι “οι πιο ‘επικίνδυνοι κίνδυνοι’ είναι αυτοί που αγνοούνται ή υποτιμώνται. Ανάμεσα σε ένα φυσικό κίνδυνο και μια φυσική καταστροφή, μεσολαβεί η προγραμματισμένη και έγκαιρη προετοιμασία του συνόλου μιας κοινωνίας, η οποία μπορεί να περιορίσει δραστικά τις συνέπειες ενός φυσικού κινδύνου”.

Στόχος του προγράμματος είναι να θωρακίσει τον Δήμο Μετσόβου από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών και την ταχεία απώλεια παραγωγικού εδαφικού υλικού. Από τα πρόδρομα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος φαίνεται ότι, με βάση διεθνώς αποδεκτά σενάρια κλιματικής αλλαγής τα οποία συγκεκριμενοποιήθηκαν για τον Δήμο Μετσόβου, και ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών και ο κίνδυνος απώλειας εδαφικού υλικού (είτε σε ετήσια βάση είτε ακόμη και με τη μορφή λασποκατολισθήσεων) αυξάνει.

Ο Υπ. Δρ. ΕΜΠ Γεώργιος Παναγιωτόπουλος παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του μοντέλου που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη κινδύνου και συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Επεσήμανε, επίσης, τα πιο ευάλωτα σημεία στον Δήμο, αλλά και τους πιο επικίνδυνους συνδυασμούς μετεωρολογικών δεδομένων για την εμφάνιση και διάδοση των δασικών πυρκαγιών. Στη συνέχεια, ο Υπ. Δρ. ΕΜΠ Λουκάς - Μωυσής Μισθός παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του μοντέλου που αναπτύχθηκε για την εκτίμηση της εδαφικής απώλειας στον Δήμο Μετσόβου, υπό ακραία αλλά πιθανά καιρικά φαινόμενα, με βάση τα διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Μετσόβου Κ. Τζαφέας, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και φοιτητές και ερευνητές. Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε πλούσια συζήτηση με το κοινό.

Το ερευνητικό πρόγραμμα συνεχίζεται με την οριστικοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων στον Δήμο Μετσόβου.