9ο Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9ο  Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

«Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

Μέτσοβο, 26-28 Σεπτεμβρίου

 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα, 12/3/2019

 

Κατά την τελευταία συνεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής οριστικοποιήθηκε η σύνθεση των Επιτροπών του Συνεδρίου. Η σύνθεση των Επιτροπών του Συνεδρίου παρατίθεται στη συνέχεια.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Δ. Ρόκος

Πρύτανης Ε.Μ.Π., Καθηγητής Ι. Κ. Γκόλιας

Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., Καθηγητής Σ. Σιμόπουλος

Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., Καθηγητής Κ. Μουτζούρης

Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., Καθηγητής Α. Ανδρεόπουλος

Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος

Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Ν. Μαρκάτος

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής  Τ. Αλμπάνης

Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής, βουλευτής Δωδεκανήσου Δ. Γάκης

Περιφερειάρχης Ηπείρου, Α. Καχριμάνης

Δήμαρχος Μετσόβου, Κ. Τζαφέας

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. Αρβανίτης, Καθηγητής  Α.Π.Θ.             

Δ. Δαμίγος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ε. ∆ηµοπούλου, Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π       

Ι. Κάγκαλου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Α. Καλλιώρας, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.    

Ε. Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.          

Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.             

Ν. Μαμάσης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.              

Ν. Μήτρου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Β. Νιτσιάκος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων         

Λ. Παπαστεφανάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων        

Ι. Σαγιάς, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.      

Α. Στέγγου - Σαγιά, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π  

Θ. Τερκενλή, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.           

Γ. Φώτης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.     

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής  Ε.Μ.Π., Διευθυντής ΜΕ.Κ.Δ.Ε. (Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής- Υπεύθυνος Συνεδρίου)

Απ. Μπίσας, Πρόεδρος Ε.Σ. Μετσοβιτών Αθηνών και Ταµίας του ∆.Σ . του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ηλ. Ζούβιας, Αντιπροέδρος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Σ. Γιαννακοπούλου, ∆ρ Α.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.

Ν. Κατσουλάκος, ∆ρ Μ.Μηχ., Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Π. Κολοκούσης, ∆ρ Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Μ. Κοφινάς, MA Industrial Design, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο

∆. Λαµπράκης, ∆ρ Μηχ.Μ.Μ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Αν. Λαµπρόπουλος, ∆ρ Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Γ. Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος Γ.Π.Α., Υπ. ∆ρ Ε.Μ.Π.

Λ. – Μ. Μισθός, Γεωγράφος Χ.Π.Α., Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.

Αν. Παπαγιάννη, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Λ. Παπαδά, Π. Μηχ., Υπ. ∆ρ Ε.Μ.Π.

 

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της υποβολής των περιλήψεων και κατόπιν συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με προσωπικά e-mail για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Έως τις 24 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν τα τελικά κείμενα των εργασιών προς αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για συμμετοχή στο Συνέδριο να τηρήσουν την προθεσμία της 24ης Μαΐου καθώς και να ακολουθήσουν πιστά τις προδιαγραφές για τη συγγραφή των εργασιών, ώστε να θα διευκολυνθεί ο στόχος της έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου, πριν την έναρξη των εργασιών του.

Ημερομηνία: 
Tuesday, March 12, 2019 - 09:30