Ομάδα του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ στους Μελισσουργούς-Θεοδώριανα

Ομάδα στελεχών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Δ. Καλιαμπάκο, Δντή του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) και τους κ.κ. Α. Μπενάρδο, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ, Δντή του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», Π. Νομικό, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ, Δντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, και Β. Μαρίνο, Επ. Καθηγητή ΕΜΠ, κατά την περίοδο 25.07.20 έως και 30.07.20 πραγματοποίησαν ερευνητικές εργασίες στην περιοχή των Μελισσουργών και Θεοδώριανων, στο πλαίσιο του Έργου διερεύνησης και σχεδιασμού της σήραγγας Μελισσουργών-Θεοδώριανων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και στοχεύει στην διερεύνηση της λύσης της σήραγγας, ενός στρατηγικής σημασίας έργου υποδομής για την κατασκευή του Δακτυλίου των Τζουμέρκων, που θα αναβαθμίσει συνολικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής των Τζουμέρκων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην περιοχή η Ομάδα του ΕΜΠ, την Τετάρτη 29.07.20, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο των Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χρήστο Χασιάκο στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι και στη συνέχεια, μαζί με άλλα στελέχη του Δήμου, επισκέφτηκαν την περιοχή των Θεοδώριανων όπου σχεδιάζεται η κατασκευή της σήραγγας, ώστε να συντονισθούν οι ενέργειες και η βοήθεια από πλευράς του Δήμου για την καλή και άμεση εκτέλεση του έργου. 

Ημερομηνία: 
Saturday, July 25, 2020 - 11:30 to Thursday, July 30, 2020 - 11:30