ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Από τον Ιανουάριο του 2021, το ΜΕΚΔΕ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasnus+, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από: Σκωτία, Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία, Ισλανδία και Ιταλία. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει τίτλο: PEAK – New Heights for Youth Entrepreneurship και αφορά τη διερεύνηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων, που θέλουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση και να ζήσουν στις ορεινές περιοχές. Το πρόγραμμα στοχεύει στη συγκράτηση των νέων ανθρώπων στα βουνά, στην προσέλκυση όσων θα ήθελαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους σ’ αυτά και στην αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών. Στόχος είναι η συμβολή στην μείωση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των ορεινών περιοχών, της Ελλάδας. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η συμμετοχή νέων επιχειρηματιών σε ορεινές περιοχές, εκπαιδευτών νέων επιχειρηματιών αλλά και, συνολικά, των τοπικών κοινωνιών θα είναι συνεχής. Το ΜΕΚΔΕ, τόσο στη σελίδα του όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αναρτά τακτικά αποτελέσματα των δράσεων, κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος.

Ημερομηνία: 
Tuesday, June 22, 2021 - 16:00