Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 10ο συνέδριο

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η υποβολή περιλήψεων για το 10ο συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Ημερομηνία: 
Monday, January 31, 2022 - 23:30