Έρευνα για τους νέους που ζουν στα βουνά

Η Euromontana, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορεινών Περιοχών και τα μέλη της, σε συνεργασία με το πρόγραμμα UNITA και το Educ’Alpes, με στόχο την κατανόηση των αναγκών και των φιλοδοξιών των νέων Ευρωπαίων που ζουν στα βουνά.

Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια παρόμοιας έρευνας που είχε διεξαχθεί το 2012. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Ημερομηνία: 
Friday, January 28, 2022 - 18:00