ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 10Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συνεδρίου του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π με θέμα «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών» σας ενημερώνει ότι, λόγω αιτημάτων συγγραφέων εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία αποστολής εργασιών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2022.

Παρακαλούμε να τηρήσετε, απαραιτήτως, την προθεσμία της 10ης Ιουνίου 2022, ώστε να είναι δυνατό η εργασία σας να συμπεριληφθεί στον ειδικό τόμο που, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Οργανωτικής Επιτροπής, θα εκδοθεί πριν την έναρξη των εργασιών του.

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου:

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7722769, fax: 210 7722594, email: kvas@survey.ntua.gr

Ε. Μιχαηλίδου, Ε.Τ.Ε.Π. ΕΜΠ, Υπ. Δρ. Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7723482, email: elmich@central.ntua.gr

Α. Γεροντέλη, Ε.Τ.Ε.Π Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7723944, email: ageron@central.ntua.gr

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στο συνέδριο.

 

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

Ημερομηνία: 
Tuesday, May 31, 2022 - 14:00