Ημερίδα «Διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων: Νέες προκλήσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «e-ΠΥΡΡΟΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης υδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σύστημα Λούρου-Αράχθου-Αμβρακικού για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών συστημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής» που υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Συνέδριο με τίτλο:

«Διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων: Νέες προκλήσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα»

To Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του ΕΜΠ, τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:30 – 18:00 

Θα υπάρξει και διαδικτυακή μετάδοση του Συνεδρίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
Webex Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=maa8182b0c599ebe490312cf2209003e9

Meeting number:
2732 963 8068

Meeting password:
rUBMqNTD932

Youtube Meeting link:
https://youtube.com/live/FD3NCrUShFc?feature=share

 

Πρόγραμμα

Περιγραφή

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Ανδρέας Καλλιώρας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Ημερομηνία: 
Monday, July 17, 2023 - 09:30