Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Παρουσίαση των Βραβευμένων Ταινιών Τεκμηρίωσης του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση