Το κτίριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του  Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
(Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ. Β, 15.5.2001)

 

Το κτίριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο

 

Συγκρότηση και λειτουργία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

  Επιστροφή στην κύρια σελίδα- Ιστορικό, Ιδρυτές

- Σκοπός και δραστηριότητες του Ιδρύματος

- Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

- Περιουσία και πόροι του Ιδρύματος

- Επιστημονικοί Εταίροι, Ευεργέτες και Χορηγοί του Ιδρύματος

- Επικοινωνία με το Ίδρυμα

- Συνοπτική ενημέρωση για το ΊδρυμαΙστορικό, Ιδρυτές

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του οποίου η σύσταση και ο οργανισμός εγκρίθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 559 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τ. Β' της 15ης Μαΐου του 2001.

Το Ίδρυμα υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Συστήθηκε από τους Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο (Καθηγητή και τότε Πρύτανη του Ε.Μ.Π.), Δημήτριο Ρόκο (Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Επιστημονικό και Διοικητικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.), Ηλία Ζούβια (Νομικό και τότε Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών: Ε.Σ.Μ.Α.) και Απόστολο Μπίσα (Ιατρό και σήμερα Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Α.). Έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα, στα Ιστορικά Kτήρια Πατησίων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (όπου συστεγάζεται με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) και παράρτημά του στο Μέτσοβο.

Επιστροφή στην αρχή


Σκοπός και δραστηριότητες του Ιδρύματος 

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαρκής, συστηματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, σε επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό/τεχνολογικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η δημιουργική συνεργασία μ’ αυτό, για την εκπλήρωση των σκοπών του, δηλαδή την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.


Στο πλαίσιο αυτό μερικοί από τους ειδικότερους σκοπούς του Ιδρύματος είναι:- με έρευνες, μελέτες, δημοσιεύσεις, βιβλία, ψηφιακούς δίσκους, φωτογραφικά λευκώματα κ.λπ. με αντικείμενο την ανάδειξη και την προστασία των τοπικών πολιτισμών της Ηπείρου.

-για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών πολιτισμών τους, στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί μια βιβλιογραφική και διαδικτυακή ερευνητική προσπάθεια γνωριμίας με τη φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τις παραδόσεις, τις δεξιότητες και τεχνικές, το τοπικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του κάθε ορεινού δήμου (σε επίπεδο Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος) και τις πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους, τόσο με τις δράσεις του ανθρώπου όσο και με τα προβλήματα και τις ανάγκες της ζωής στις ορεινές περιοχές.


Επίσης έχουν απονεμηθεί βραβεία για τους δύο πρώτους, κατά σειρά, φοιτητές του Ε.Μ.Π. με καταγωγή από το Μέτσοβο, με το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματική ενίσχυση.

Συγκεκριμένα έχουν απονεμηθεί :


Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία στην κ. Ελένη Σούλτη, για την εργασία της «Πολιτιστικό Κέντρο στο Συρράκο».


Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία στην κ. Αθηνά Κουτσούκη για την εργασία της «Απόψεις και στάσεις των κατοίκων της κοινότητας Θεοδωριάνων στις προτάσεις του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου ορεινών όγκων Τζουμέρκων, Περιστερίου και της ενδιάμεσης περιοχής της Κεντροδυτικής Πίνδου»


Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας στις κ. Αρτέμιδα Κύρκου και Άννα Γκουτζούρη για τις εργασίες τους «Μια (λ)ατομική περιπλάνηση» και «Εδαφικά και νοητικά τοπία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική».


Βραβείο καλύτερης διδακτορικής εργασίας στον κ. Χρήστο Χατζηλία για την εργασία του «Η Λέσβος και ο πολιτισμός της πέτρας (1850–1950). Η περίπτωση του Σκαλοχωρίου και της Ανεμοτιάς»


Βραβείο καλύτερης διδακτορικής εργασίας στον κ. Θεοφάνη Δασούλα για την εργασία του «Αγροτικές Κοινωνίες του Ορεινού Όγκου κατά την Οθωμανική Περίοδο. Ο Γεωργικός Κόσμος της ΄΄Χώρας Μετζόβου΄΄ (18ος – 19ος αι.)»


Βραβείο καλύτερης διδακτορικής εργασίας στην κ. Καλλιόπη Στάρα για την εργασία της «Μελέτη και καταγραφή ιερών δασών και δασυλλίων στο Εθνικό Δρυμό Βίκου–Αώου. Παραδοσιακές μορφές διαχείρισης, αντιλήψεις και αξίες των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος»


Βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Γεώργιο Πελεκάνο με καταγωγή από το Μέτσοβο, ο οποίος είχε το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Χρήστο Σεκαρά, με καταγωγή από το Μέτσοβο, ο οποίος είχε το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Συγκεκριμένα, ο 1ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011.

Η αξιολόγηση των ταινιών έγινε από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελέσθηκε από τον Μισέλ Δημόπουλο, κριτικό κινηματογράφου και πρώην Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρο και μέλη τους Αλέξη Γρίβα, κινηματογραφιστή, Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, σκηνοθέτη και Δημήτρη Ρόκο, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. Η Κριτική Επιτροπή του 1ου Διαγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα, την απονομή:


του 1ου βραβείου, στον Βασίλειο Παναγιωτακόπουλο, για την ταινία του,

«Το παλατάκι των Αορίων»


του 2ου βραβείου, στους Αλέξανδρο Καραπέτση και Αυρήλιο Καρακώστα για την ταινία τους, «Πίσω από το Βουνό»

του 3ου βραβείου, στον Δημήτρη Καρτέρη για την ταινία του,

«Αυθόρμητη Αρχιτεκτονική Βοσκών»


του επαίνου στην Ευγενία Παπαγεωργίου για την ταινία της,

«Πάρνωνας: το χρονικό μιας καταστροφής»


Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης την απονομή επαίνων, χωρίς χρηματική ενίσχυση:


στον Δημήτριο Σταμούλη για την ταινία του, «Στη σκεπή του Αχελώου» και

στους Αλέξανδρο Δρακάτο και Αγγελική Πιττάκη, για την ταινία τους, «Ασπροπόταμος»


Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις για την παρουσίαση των βραβευμένων ταινιών στον 1ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανάπτυξης, στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, στην Αθήνα (29/6/2012) και στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π.(ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο (18/10/ 2012).


Μετά την επιτυχία του 1ου Διαγωνισμού, το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. διοργανώνει τον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (προθεσμία υποβολής ταινιών μέχρι 10 /10/ 2013).


Το Ίδρυμα, αφιερώνει τον 2ο Διαγωνισμό στο μεγάλο μας δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και στο πολύτιμο για την πατρίδα μας έργο του.

Επιστροφή στην αρχή


Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2001 συνήλθε το Δ.Σ. του Ιδρύματος σε πρώτη συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με το οποίο συστεγάζεται στο συγκρότημα Πατησίων του Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε τη διοίκηση και διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του οργανισμού και του α.ν.2039/39.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. σύστασης του Ιδρύματος (ΦΕΚ 559, τ.Β' 15/05/2001), «Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και για μια τετραετία, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που ορίζονται ισόβιοι».

Στην συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2009 αποφασίστηκε, ομόφωνα, ότι το Δ.Σ. του Ιδρύματος για την τετραετία 2009-2013 συγκροτείται από τους:


Πρόεδρο (ισόβιο):

Δημήτρη Ρόκο, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π., Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Αντιπρόεδρο (ισόβιο):

Ηλία Ζούβια, Δικηγόρο, τ. Πρόεδρο Ε.Σ.Μ.Α.


Γραμματέα:

Διονύσιο–Δημήτριο Μπαλοδήμο, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π., τ. Αντιπρύτανη Ε.Μ.Π. και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Ταμία:

Ευστράτιο Γαλανή, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π., τ. Αντιπρύτανη Ε.Μ.Π. και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


και μέλη τους:


Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π., τ.Πρύτανη Ε.Μ.Π., τ.Υφυπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου

Ερατοσθένη Καψωμένο, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απόστολο Μπίσα, Ιατρό και Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών

Παναγιώτη Νούτσο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστροφή στην αρχή


Περιουσία και πόροι του Ιδρύματος

Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν πέρα από τη συστατική εισφορά των συνιδρυτικών του μελών και όλα όσα άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, με πράξη «στη ζωή» ή αιτία θανάτου θ’ αφιερώσουν σ’ αυτό οι ιδρυτές και ευεργέτες του. Σύμφωνα με το Π.Δ. έγκρισης της σύστασης και κύρωσης του οργανισμού του, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. δέχεται χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.


Καταθέσεις δωρεών στο  Κοινωφελές Ν.Π.Ι.Δ. "Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π." μπορούν να γίνονται  στο λογαριασμό με αριθμό: 116/296095-84 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Επιστροφή στην αρχή


Επιστημονικοί Εταίροι, Ευεργέτες και Χορηγοί του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου απευθύνεται κυρίως στους αποφοίτους του Ε.Μ.Π. οι οποίοι διαπρέπουν στα πανεπιστήμια, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε κάθε συλλογικό φορέα, επιχείρηση και πολίτη, οι οποίοι συμμερίζονται την προσπάθειά μας για στήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, επιστρέφοντας μέρος του χρέους στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του τόπου μας γενικότερα.


Η στήριξη του Ιδρύματος μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:Παράλληλα, ενθαρρύνονται, όσοι συνάδελφοι, μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ.Π., εκτιμούν ως σημαντική την πρωτοβουλία και τη γενικότερη συμβολή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στο να ιδρύσει και να λειτουργεί ένα αποκεντρωμένο πόλο εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισμικής γενικότερα δραστηριότητας και ακτινοβολίας του στο Μέτσοβο, επιστρέφοντας έτσι, ηθικά και υλικά, ένα μέρος του χρέους του στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του, να στηρίξουν αυτή την κοινή μας προσπάθεια.

Η στήριξη αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και συγκεκριμένα:


1. Με την αποστολή αντιτύπων βιβλίων, σημειώσεων, δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων, διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών και τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς και την αποστολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στη διεύθυνση:


ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας

2ος όροφος

Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Πατησίων 42

Αθήνα 106 82

για τη Βιβλιοθήκη του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα και στο Μέτσοβο,

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέτσοβο 44200


2. Με την ανάληψη και εκπόνηση από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. ή σε συνεργασία μ’ αυτό σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων με Επιστημονικούς Υπευθύνους μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π., με την προϋπόθεση της διάθεσης του 30% των προϋπολογισμών τους υπέρ του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Η διαχείριση των προγραμμάτων θα γίνεται από το Ε.Μ.Π. με τις νόμιμες διαδικασίες.


3. Με την ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές τους δραστηριότητες (Διεπιστημονικά Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., προώθηση και εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων στα πεδία των σκοπών τους κ.λπ. )


4. Με τη διάθεση σχετικού με τους σκοπούς του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του στο Μέτσοβο κ.λπ.


5. Με τη διατύπωση συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων για συνεργιστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και την κοινή ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών, ίδρυσης και/ή συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα, καθώς και γενικότερης οικονομικής ενίσχυσης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Επιστροφή στην αρχή


Επικοινωνία με το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα και το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συστεγάζονται στο συγκρότημα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου της Πατησίων.

Οι δυνάμει συνεργάτες του Ιδρύματος μπορούν να επικοινωνούν με το Δ.Σ. στην παρακάτω διεύθυνση:

Καθηγητή Δ. Ρόκο
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος
και Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα

Κτ. Τεχνικής Υπηρεσίας 2ος όροφος

Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Τηλ: 210-7722593, 210-7723448, 210-7723944
Fax: 210-7723482, 210-7723945

Email: mirc.dev.foundation@gmail.com και drdrok@central.ntua.gr
wwwhttp://www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm

Επιστροφή στην αρχή


Συνοπτική ενημέρωση για το Ίδρυμα


 

Επιστροφή στην αρχή