Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016) Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. click for Greek version click for English version

 

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016)


Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Επιστημονική επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016)


Βάσεις δεδομένων σχετικά με τους τοπικούς πολιτισμούς της Ηπείρου


Χρήσιμες συνδέσεις για μελετητές και ερευνητές θεμάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις ορεινές περιοχές


Δίκτυο SEEmore


Κείμενα επιστημονικών και ερευνητικών συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.


Αναφορές-βιβλιογραφία για την Παιδεία και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη


Παλαιότερες ανακοινώσεις


Μετεωρολογικός σταθμός ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο


Επικοινωνία

Παρουσίαση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016)
Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.
Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των
ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου.
Παρουσίαση δραστηριοτήτων 1993-2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π.

(07.09.2021) Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ για την βαριά απώλεια
του Καθηγητή Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου

(29.04.2020) Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής εργασιών και προκηρύξεις νέων βραβείων
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

(09.05.2018) Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στην εκδήλωση: "Ξανά για το βιβλίο".

Δείτε την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.

(15.01.2018) Νέες προκηρύξεις βραβείων 2018-19
Δείτε αναλυτικά οδηγίες και προδιαγραφές για το/τα βραβείο/α:

(23.03.2017) Αναρτήθηκαν οι εργασίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 8ο Διεπιστημονικό
Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"

(14.08.2015) Ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο
"Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)" του Ε.Μ.Π.

Προκηρύξεις Βραβείων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., του Ιδρύματος Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ερευνών Κτηματολογίου.

(29.04.2020) Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής εργασιών και προκηρύξεις νέων βραβείων
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

(15.01.2018) Νέες προκηρύξεις βραβείων 2018-19
Δείτε αναλυτικά οδηγίες και προδιαγραφές για το/τα βραβείο/α:

(29.03.2017) Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών των βραβείων 2017

(12.12.2016) Απονομή βραβείου και επαίνων του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Ε.Μ.Π. για την καλύτερη προπτυχιακή διπλωματική εργασία

(12.12.2016) Απονομή βραβείου του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την καλύτερη ομαδική μαθητική εργασία

(5.10.2016) Νέες προκηρύξεις βραβείων 2017

(5.10.2016) Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στη μνήμη
του Καθηγητη Ε.Μ.Π. Στράτου Γαλανή (Παράταση)

(5.10.2016) Βραβείο για την καλύτερη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

(5.10.2016) Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία για την πολυπολιτισμικότητα
ως παράγοντα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Περίπτωση Μετσόβου

(5.10.2016) Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία για ανάπτυξη μεθόδων και
τακτικών εξοβελισμού ξενικών πληθυσμών ψαριών από λίμνες της Ελλάδας.
Έμφαση σε ορεινές περιοχές.

(5.10.2016) Βραβείο για τον πρώτο φοιτητή του Ε.Μ.Π. με καταγωγή από Μέτσοβο
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

(5.10.2016) Βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Παράταση)

...
Τις παλαιότερες προκηρύξεις μπορείτε να αναζητήσετε στο εδάφιο παλαιότερες ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις για το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και
του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών
και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το Σεπτέμβριο του 2016.

(23.03.2017) Αναρτήθηκαν οι εργασίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 8ο Διεπιστημονικό
Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"

(5.10.2016) Φωτογραφίες από το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του
Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"

(31.08.2016) Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού
Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

(08.04.2016) 2η ανακοίνωση για το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

(06.04.2016) Αποτελέσματα διαγωνισμού αφίσας για το 8ο Διεπιστημονικό
Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

[Δείτε τις αφίσες που προκρίθηκαν]

(21.10.2015) Προκήρυξη διαγωνισμού αφίσας για το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό
Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το Σεπτέμβριο του 2016.

(09.06.2015) 1η ανακοίνωση για το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών",
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το Σεπτέμβριο του 2016.

2ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries) για το Περιβάλλον και την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, του Ιδρύματος Ανάπτυξης
του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Aφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

(25.07.2014)   Νέα ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των συμμετοχών στο 2ο
Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries) για το Περιβάλλον και την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, του Ιδρύματος Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

[Νέοι Όροι Συμμετοχής] και [Αίτηση Συμμετοχής]

(25.07.2014)   Για μαθητές σχολείων: Νέα ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των
συμμετοχών στο 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries) για το Περιβάλλον
και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, του Ιδρύματος Ανάπτυξης
του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

[ Νέοι όροι Συμμετοχής για μαθητές] και [ Αίτηση Συμμετοχής για μαθητές]

(11.04.2014) Συνεργασία με το Autrans, Festival international du film
de montagne (στα Αγγλικά).
[Ελληνική ανακοίνωση]

(23.01.2014)   Πληροφορίες για μαθητές σχολείων για το 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών,
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.,
αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

[ Όροι Συμμετοχής για μαθητές] και [ Αίτηση Συμμετοχής για μαθητές]

(07.01.2014)   Νέο Δελτίο Τύπου για το 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών,
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.,
αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

[Νέοι Όροι Συμμετοχής] και [Αίτηση Συμμετοχής]

(05.12.2013) Aνακοίνωση για το 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών,
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
που είναι αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

(01.10.2013) Ανακοίνωση για το 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών,
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
που είναι αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

(08.02.2012)   2ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών,
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.,
αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

[Όροι Συμμετοχής] και [Αίτηση Συμμετοχής]

1ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries) για το Περιβάλλον και την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, του Ιδρύματος Ανάπτυξης
του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

(17.09.2014) Το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το 1ο βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Ταινιών
Τεκμηρίωσης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π ταξιδεύει!

(15.10.2012) Ντοκιμαντέρ από τον 1ο Διαγωνισμό ανεβασμένα στο διαδίκτυο:
Το παλατάκι των Αορίων (Παραγωγή-Σκηνοθεσία: Β.Παναγιωτακόπουλος)
Πίσω από το βουνό (Παραγωγή: Α.Καραπέτσης, Σενάριο-Σκηνοθεσία: Α.Καρακώστας)
Αυθόρμητη Αρχιτεκτονική Βοσκών (Σενάριο-Σκηνοθεσία: Δ.Καρτέρης)
Στη Σκεπή του Αχελώου (Σκηνοθεσία: Δ.Σταμούλη)
Πάρνωνας: το χρονικό μιας καταστροφής (Σενάριο-Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Ε.Παπαγεωργίου)
Ασπροπόταμος (Παραγωγή: Α.Δρακάτος, Σκηνοθεσία: Α.Πιττάκη)
Αγιος Παύλος (Σκηνοθεσία/παραγωγή Χ.Βουλγαράκης)

(16.07.2012)   6 βίντεο από την εκδήλωση βράβευσης των ταινιών του 1ου Διαγωνισμού
Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των
Ορεινών Περιοχών του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

[Τα βίντεο από την εκδήλωση]

(06.06.2012)   Παρουσίαση των Βραβευμένων Ταινιών Τεκμηρίωσης του
1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

[Πρόγραμμα], [Αποτελέσματα Διαγωνισμού], [Φωτογραφίες] και [Βίντεο]

(22.12.2011) Αποτελέσματα του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

(23.11.2010)   1ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης (Documentaries)
για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

[Όροι Συμμετοχής] και [Αίτηση Συμμετοχής]

Διεπιστημονικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και
του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

(09.05.2018) Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στην εκδήλωση: "Ξανά για το βιβλίο".

Δείτε την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.

(20.06.2017) Η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την Εκδήλωση Εορτασμού για τα
180 χρόνια του Ε.Μ.Π. «Η συμβολή των Μετσοβιτών ευεργετών στην ίδρυση και
την ανάπτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», 23 Ιουνίου 2017,
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Μέτσοβο

(10.07.2014) Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Πωγωνίου

(10.07.2013) Πρόσκληση στην ημερίδα: «H Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Ζαγορίου», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο Άνω Πεδινών, στις 20 Ιουλίου 2013.
[Το πρόγραμμα της ημερίδας]

(23.04.2013) Πρόσκληση σε διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο: "Κτηματολόγιο,
Ολοκληρωμένες Αποδόσεις και Πολιτική Γης ως Θεμέλια Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης για τις Ορεινές Περιοχές", η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 24 Μαϊου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ Μέτσοβο.

(08.10.2012) Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την προβολή των βραβευμένων ταινιών
του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών του Ιδρύματος Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., την Πέμπτη 18/10/2012 στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ Μέτσοβο.

(01.07.2012)   Πρόσκληση σε διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο: "Η Συμβολή του Ε.Μ.Π.
στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Κόνιτσας", η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 14 Ιουλίου στη Συνεδριακή Αίθουσα του Δημαρχίου Κόνιτσας.

[Το πρόγραμμα της ημερίδας]

(02.06.2012)   Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα:
"Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην προστασία και ανάπτυξη
δασών και φυσικών περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στο διάστημα 11-14 Ιουνίου 2012, στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο.

(10.05.2012) Πρόσκληση σε ημερίδα, με θέμα:
"Μέτσοβο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας"
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012
στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο.

(08.05.2012) Μια συνάντηση φίλων στο Μουσείο Μπενάκη στη μνήμη του
Θόδωρου Αγγελόπουλου
στον οποίο το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αφιέρωσε
τον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

(02.04.2012) Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: "Κτηματολόγιο, Ολοκληρωμένες Αποδόσεις
και Πολιτική Γης ως Θεμέλια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για τις Ορεινές Περιοχές",
η οποία θα γίνει την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 από τις 9:00 το πρωί ως τις 15:00 μ.μ.
στις εγκαστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στο Μέτσοβο.

Άλλες ανακοινώσεις

(07.09.2021) Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ για την βαριά απώλεια
του Καθηγητή Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου

(24.09.2015) Διεθνές αίτημα για τη διασφάλιση ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής
στους κατοίκους και στα οικοσυστήματα των ορεινών περιοχών, θα εξεταστεί
επαρκώς στην νέα διαπραγμάτευση για το κλίμα [21η Σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, (UNFCCC COP21)].
Παρακαλούμε υπογράψτε εδώ

(14.08.2015) Ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο
"Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)" του Ε.Μ.Π.

(11.03.2015) Eκθεση φωτογραφίας «Άραχθος – Τζουμέρκα: Οι δρόμοι του νερού και
της πέτρας» 14-20 Μαρτίου 2015, στο Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.

(16.01.2014) "Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με τα μάτια των νέων"
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 23 έως 29 Ιανουαρίου 2014

(06.12.2013) Διεθνής Ημέρα Βουνών 2013
Δράση:
"Greece from the Top"
Δράση: Προβολές ταινιών τεκμηρίωσης για τις ορεινές περιοχές

(29.11.2012) Παγκόσμια ημέρα βουνών 2012

8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"


7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αίτια, ευθύνες, προτάσεις, μέτρα, δράσεις και προοπτικές"


6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"


5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο"


4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου"


3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη"


2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση"


1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Το Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους"

 

 

Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ε. Γαλανής,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Καλιαμπάκος,
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αναπληρωτής Επιστημονικός
και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Ι. Κουμαντάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Μαρίνος-Κουρής,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ν. Μαρκάτος,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ.-Δ. Μπαλοδήμος,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Ρόκος,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ. 1699/2015-Β4) για την ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας», η παραπάνω Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. παραμένει, υπηρεσιακά, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον Διευθυντή του Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., ο οποίος θα οριστεί, και τη νέα, εκλεγμένη, Επιστημονική του Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2022