ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European culturesΕπιστροφή στην αρχική σελίδα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Κατάλογος εργασιών, μελετών, άρθρων και δημοσιεύσεων της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Dologlou, Ν., 2021. Could COVID-19 Boost Greece’s Village Revival?, Journal of Environmental and Tourism Analysis, Vol 9. Issue 1. DOI: doi.org/10.5720/JETA/9.1/1

Tatsis, A., Geronteli, A. and Michailidou, E. 2020. An Approach to the Worth-Living Integrated Development of Small Isolated Greek Islands: The Case of Agios Efstratios Isl., Northern Aegean., Journal of Marine and Island Cultures, v9n1 https://jmic.online/issues/v9n1/4/ , DOI 10.21463/jmic.2020.09.1.04

Μιχαηλίδου, Ε., 2019. Ανάπτυξη βάσης γνώσης για εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών στους σχεδιασμούς Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, 9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., 26-28 Σεπτεμβρίου 2018, Μέτσοβο

Σαγιάκου Α., Σπήλιος, Χ και Μιχαηλίδου, Ε., 2019. Κριτική ανάλυση προγραμμάτων για την βιοποικιλότητα και την ενέργεια στην Π.Ε Έβρου στο πλαίσιο σχεδιασμών ολοκληρωμένης ανάπτυξης, 9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Μέτσοβο

Χοτζάρ Ν., Γεροντέλη Α. 2019 Η παιδεία ως κρίσιμος τομέας σχεδιασμού για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στα Πομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης, 9ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., 26-28 Σεπτεμβρίου 2019.

Βαφειά, Λ., Κανιαδάκης, Γ., Λαμπρόπουλος, Γ., Λιοδάκη, Ε. και Μιχαηλίδου, Ε., 2018. Στο δρόμο προς την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Σαλαμίνας, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Δολόγλου, Ν., 2017. Αγροτουρισμός- Οικοτουρισμός. Έννοιες και Πραγματικότητα. Ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ερευνητών «Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet , Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016.

Δολόγλου, Ν., 2017. Αγροτουρισμός/Τουρισμός στην ύπαιθρο, με έμφαση στις εναλλακτικές δομές φιλοξενίας με διάσπαρτα δωμάτια/κατοικίες εντός χωριού. Ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ερευνητών «Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016.

Katsoni, V., and Dologlou, N. 2017. ICT Applications in a Smart Ecotourism Environment. In A. Stratigea, E. Kyriakides, C. Nicolaides (Eds.), Smart Cities in the Mediterranean. Springer Business Information Systems Series, ISBN 978-3-319-54558-5 - DOI 10.1007/978-3-319-54558-5

Γεροντέλη, Α., 2016. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη: Συσχετισμοί και Κρτικές Προσεγγίσεις, 8ος τόμος της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (Επιμ. Μανωλάς Ε.Ι. Τσαντόπουλος Γ.), Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σελ.1-19.

Δολόγλου Ν., 2016. Ο οικιστικός πλούτος των απομονωμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών ως θεμέλιο της Ολοκληρωμένης τους Ανάπτυξη, 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών». Μέτσοβο, 22-24 Σεπτεμβρίου 2016

Κουκουβίνου, Α., Τάτσης, Α., Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2016. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των γεωγραφικά απομονωμένων νησιωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Μικρές Κυκλάδες, 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών», 22-24 Σεπτεμβρίου 2016, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο.

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2016. Σύγχρονες διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές σε σχέση με τις ορεινές περιοχές. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεών τους από τη σκοπιά της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών», 22-24 Σεπτεμβρίου 2016, ΜΕ.Κ.Δ.Ε, του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο.

Μιχαηλίδου, Ε., 2014. Κοινή Αγροτική Πολιτική και Οικογενειακή Γεωργία. Η Περίπτωση των Ορεινών Περιοχών, Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ερευνητών «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ 104/2014)», 15 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου 2014, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2014. Recommendation of the Metsovion Interdisciplinary Research Center of the N.T.U.A. regarding the Consultation process for the Call 5 of Horizon 2020, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Γεροντέλη, Α., 2013. Πρωτοβουλίες αλληλέγγυας, συνεργατικής, ανταλλακτικής οικονομίας. Μια εναλλακτική λύση στην πολυδιάστατη κρίση., 7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., 12-15 Σεπτεμβρίου 2013, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Γεροντέλη, Α. και Μιχαηλίδου, Ε., 2012. Διάσκεψη Κορυφής Rio+20 (UNCSD) «Το μέλλον που θέλουμε» (The future we want). Μετά είκοσι έτη, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Koroneos C. J. and Rokos D., 2012. Sustainable and Integrated Development—A Critical Analysis, Sustainability, 4: 141-153, doi:10.3390/su4010141.

Κώτσιος, Β. και Δημοπούλου, Ε., 2012. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κόνιτσας. Μια Σύνθεση Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων, «Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κόνιτσας», Καλιαμπάκος, Δ. (επιμ.). Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Michailidou, E., 2012. Integrated Land Consolidation: A community-based initiative for Greek mountainous regions, Regional Insights, 3:1, 18-20.

Γεροντέλη, Α., 2011. Παραδείγματα «εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης», Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Michailidou, E. and Rokos, D., 2011. Greek Mountainous Areas: The Need for a Worthliving Integrated Development, Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, UK, 17-20 April 2011

Γαλανού, Ε. και Κολοκούσης, Π., 2010. Δημιουργία χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στην ορεινή Νάξο με χρήση της μεθοδολογίας της τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Γεροντέλη, Α., Δολόγλου, Α., Δοντά, Α., Γιαννακοπούλου, Στ., Γαλανού, Ε. και Ρόκος, Δ., 2010. Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Καλιαμπάκος, Δ., 2010. Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών": Δύο χρόνια καινοτόµου δράσης στο µέτωπο των προβληµάτων, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Κώτσιος, Β., 2010. Η Ανάπτυξη στα Τζουμέρκα. Όνειρα και προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής, «Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Τζουμέρκων», Καλιαμπάκος Δ. (επιμ.). Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Geronteli, A. and Michailidou, E., 2010. Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA: Implementing the theory of Worthliving Integrated Development, Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA.

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2010. Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Ρόκος, Δ., 2010. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της "κρίσης", 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Τσεβρένη, Ι. και Γεροντέλη, Α., 2010. Σχέδιο συμμετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Μετσόβου, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Δολόγλου. Ν., 2009. Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝ.ΕΤ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας: Έργα και αποτελέσματα, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Geronteli, A., 2009. Metsovion Interdisciplinary Research Centre (MIRC) Database. Mountain Forum Bulletin, Mountain Biodiversity: Lifeline for the Future, 9(2): 47-48

Μιχαηλίδου, Ε., 2008. Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά και Στρατηγικές Ανάπτυξης, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Δολόγλου, Ν., 2008. Τουρισμός σε ορεινές περιοχές. Προβλήματα – Ανάγκες. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Τουρισμός, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Μιχαηλίδου, Ε., 2007. Αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της περιοχής, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Δ. Ρόκος (Επιμ.), Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, σελ. 445-459, Τόμος Α.

Ρόκος, Δ., 2007. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήματα, Δυνατότητες και Περιορισμοί, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004. Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εκδοτικός Οίκος Α.Α Λιβάνη, 2007, Αθήνα σελ. 93-140.

Ρόκος, Δ. και Μιχαηλίδου, Ε., 2007. Η συμβολή του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Δ. Ρόκος (Επιμ.), Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, σελ. 323-354, Τόμος Α.

Galanos, Ι. and Rokos, D., 2006. A statistical approach in investigating the hydrogeological significance of remotely sensed lineaments in the crystalline mountainous terrain of the island of Naxos, Greece, Hydrogeology Journal. Volume 14, Number 8., December, 2006.

Michailidou, E. and Rokos, D., 2005. Land Policy Measures Affecting Livestock Production and Forestry in Mountainous Areas and WorthLiving Integrated Development. Proceedings of the International Symposium on Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas, June 5-7, 2003. Ioannina, Epirus, Greece, Georgoudis, A., Rosati, A. and Mosconi, C. (Eds.), EAAP Publication No. 115, Wageningen Academic Publishers, pp. 89-95.

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, 2004. Δ., Πολιτική Γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους Τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασοπονίας, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, σελ. 209-250.

Παπαδημάτου, Α. και Ρόκος, Δ., 2004. «Βιώσιμη» και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας και του Κόσμου, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2004, Αθήνα σελ. 141-171.

Ρόκος, Δ., 2004. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη. Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις,2004, Αθήνα σελ. 79-140.


Κατάλογος εργασιών, μελετών, άρθρων και δημοσιεύσεων συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Καλιαμπάκος, Δ., 2012. Τι είναι η κρίση; Και πώς γλιτώνουμε; Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Koroneos, C.J.,  Nanaki, E.A. and Xydis, G.A., 2012. Sustainability Indicators for the Use of Resources—The Exergy Approach, Sustainability 08/2012; 4(8).

Ξανθόπουλος, Θ., 2012. Δηµοκρατία και Αστική Δηµοκρατία, Ημερίδα: «Δημοκρατία και Αστική Δημοκρατία», 6 Ιουνίου 2012, ΙΕΚΕΜ, ΤΕΕ, Αθήνα.

Ρόκος, Δ., 2012. Η "ολική" πλανητική κρίση. Η Ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων "αναπτυξιακών" στερεοτύπων, "ΟΥΤΟΠΙΑ", τ.96, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2011 και "ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ", τ.61, Χειµώνας-Άνοιξη 2012.

Xanthopoulos, Th., 2012. Essay on sustainable and promising engineering education, EPEE’s general subject: “Power System Engineering Education for the Network of the Future”, CIGRE, International Session, Paris, 26th-31th August 2012, Paris

Κουμαντάκης, Ι., 2011. Τα κατολισθητικά φαινόμενα του Μετσόβου. Προτάσεις βελτίωσης συνθηκών, Η Συμβολή του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ και του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" στη Μελέτη των Κατολισθήσεων του Μετσόβου.

Ξανθόπουλος, Θ., 2011. Από τον εγκλωβισµό και την υποδούλωση στην απεξάρτηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη, Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Ρόκος, Δ.. Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το τελευταίο οχυρό αντίστασης της κριτικής σκέψης, Ουτοπία, Τ.92, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010.

Xydis, G. and Koroneos, C. 2009. Alternative scenarios of the utilisation of renewable energy sources in small prefectures: a case study in Lasithi Prefecture, Greece, Int. J. of Global Energy Issues, 2009 Vol.31, No.1, pp.61 – 87.

Koroneos, C.J. and Koroneos, Y. 2007. Renewable energy systems: the environmental impact approach, Int. J. of Global Energy Issues, 2007 Vol.27, No.4, pp.425 – 441.

Καψωμένος, Ε., 2005. Η ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό στην Ελληνική λογοτεχνία. Ένας πολιτισµικός κώδικας, Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Καψωμένος, Ε., 2005. Για µια σηµειωτική της νεοελληνικής κουλτούρας, Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Νούτσος, Π., 2005. Για Ποια "Aνάπτυξη"; Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Καλιαμπακος, 2005. Το σύνδροµο Ν.Ι.Μ.Β.Υ. και η χαµένη τιµή της Ελληνικής Πολιτείας... Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Ρόκος, Δ. 2005. Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για Ένα Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο, Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.


Παρουσιάσεις εργασιών της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. σε μορφή PPT

Παρουσίαση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., 2012

Ξανθόπουλος, Θ., 2012. Η ολιστική και ενισχυµένη αποστολή των πολιτικών -και όχι µόνο- µηχανικών, στο πλαίσιο µιας ενδογενούς, αξιοβίωτης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης, Διεθνής Συνάντηση για το μέλλον του πολιτικού μηχανικού, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 30 Απριλίου 2012, Αθήνα.

Γεροντέλη, Α., Δολόγλου, Α., Δοντά, Α., Γιαννακοπούλου, Στ., Γαλανού, Ε. και Ρόκος, Δ., 2010. Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Μιχαηλίδου, Ε., 2009. Βάση δεδομένων με μελέτες, έρευνες, μελετήματα, βιβλία, περιοδικά
και ψηφιακούς δίσκους για τους τοπικούς πολιτισμούς της Ηπείρου
, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ρόκος, Δ., 2009. Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Ρόκος, Δ. 2005. Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για Ένα Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο, Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Ρόκος, Δ., 2005. Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Ρόκος, Δ., 2004. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήματα, Δυνατότητες και Περιορισμοί, 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004.


Επίκαιρα κείμενα για το Πανεπιστήμιο από τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκο

Ο Νόμος 1268/82 και η απορυθμιστική «μεταρρύθμισή» του

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών. Αντιστάσεις και Κερκόπορτες

Η Φύση, η Αποστολή και ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Σήμερα

Το τέλος του Πανεπιστημίου (;)  ή Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου"