ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.
(περίοδος 1998-2015, προ της ίδρυσης του Διασχολικού Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

Επιστροφή στην αρχική σελίδα


Ίδρυση και λειτουργία του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, ιδρύθηκε το 1993 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Ν. Μαρκάτου και συγκροτήθηκε, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου με την απόφαση της 22ας Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. της 23ης.12.1998 για τη: «Συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών». Οι αποφάσεις αυτές συμπληρώθηκαν με την απόφαση της 9ης/2007 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21ης.9.2007 και την απόφαση της 1ης/2010 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21ης.1.2010, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κ. Μουτζούρη.

Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

../images/mekde.jpg (26871 bytes)


http://www.ntua.gr/MIRC/images/constr-1.jpg

http://www.ntua.gr/MIRC/images/constr-4.jpg


http://www.ntua.gr/MIRC/images/constr-5.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224489_463550713684490_445276847_n.jpg

Επιστροφή στην αρχή


Σκοπός του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., σκοπός του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας του με τους τοπικούς φορείς παιδείας, έρευνας και πολιτισμικής ανάπτυξης της Ηπείρου και ειδικότερα με το Δήμο Μετσόβου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσοβιτών Αθηνών και το Ίδρυμα Εγνατία Ηπείρου, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση ουσιαστικής σύνδεσης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με την γενέτειρα των Ιδρυτών του, το Μέτσοβο και την αποτελεσματική συμβολή του στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή του.

Επιστροφή στην αρχή


Αποστολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Η αποστολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη διεξαγωγή ερευνών, μελετών και σεμιναρίων σχετικών με το ευρύτερο αντικείμενο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και συγκεκριμένα με στόχο τη συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, αλλά και στην παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου υπό την αιγίδα του Κέντρου με φορείς αναλόγων δραστηριοτήτων ή τη συμμετοχή σε ήδη υπάρχοντα Δίκτυα με απώτερο σκοπό την αξιοποίησή του από τους πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς, ώστε το Μέτσοβο να γίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο αποκεντρωμένης διεπιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτισμικής δραστηριότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Επιστροφή στην αρχή


Δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ανέπτυξε και αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων με σταθερή τη συνεργασία του με το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. οι βασικότερες από τις οποίες είναι:

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. μπορεί να βρει κανείς στην παρουσίασή του.

Επιστροφή στην αρχή


Όργανα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου  του  Ε.Μ.Π., όργανα  του  ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι  ο Επιστημονικός και Διοικητικός του Υπεύθυνος και η Επιστημονική Επιτροπή του, στην οποία και προεδρεύει.

Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Ε.Μ.Π. (από το 2007)

Ε. Γαλανής, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (από το 2007)

Ι. Κουμαντάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. (από το 2007)

Δ. Μαρίνος-Κουρής, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Ν. Μαρκάτος, Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (από το 1998)

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» από το 1998 ως το 2008.

Αν. Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (από το 2010)

Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. και Συντονιστής της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» από το 2008.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ. 1699/2015-Β4) για την ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας», η παραπάνω Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. παραμένει, υπηρεσιακά, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον Διευθυντή του Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., ο οποίος θα οριστεί, και τη νέα, εκλεγμένη, Επιστημονική του Επιτροπή.

Επιστροφή στην αρχή


Έδρα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στεγάζεται στο κτίριο τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Μ.Π. στο συγκρότημα Πατησίων 42 του Ε.Μ.Π. Συγκεκριμένα διατίθενται για τις ανάγκες του οι κατάλληλοι χώροι οι οποίοι καλύπτουν ταυτόχρονα και τις ανάγκες έρευνας του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", λόγω της ανάγκης συνεργασίας του με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, στο πλαίσιο των γενικότερων, απολύτως συναφών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ.

Στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στεγάζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π. και το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001).

Επιστροφή στην αρχή


Άλλες ρυθμίσεις

Επιστροφή στην αρχή


Επικοινωνία με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, 44200 Μέτσοβο

Τηλ. 26560 29040, 29047, Fax. 26560 29046

και

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Τηλ. 210 7723944, Fax. 210 7723945

mirc@central.ntua.gr  και  drdrok@central.ntua.gr

http://www.ntua.gr/MIRC/

Επιστροφή στην αρχή


Συνοπτική ενημέρωση για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Επιστροφή στην αρχή