ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


  Επιστροφή στην κύρια σελίδα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SEEmore

Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., καθώς και μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής του ομάδας, είναι ενεργά μέλη του South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore) το οποίο συστάθηκε τον Απρίλιο του 2009 από το Mountain Research Initiative.

Στόχος του δικτύου SEEmore είναι η προετοιμασία Συνθήκης για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ακολουθώντας τα θετικά παραδείγματα των αντίστοιχων Συνθηκών για τις Άλπεις και τα Καρπάθια Όρη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, από τον Σεπτέμβριο του 2010, μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αποδίδουν και επιμελούνται στα Ελληνικά το διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του δικτύου SEEmore, το οποίο αρχικά κυκλοφορεί στα Αγγλικά, προκειμένου να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα και να ενισχυθεί η έρευνα, η ευαισθητοποίηση και η διάχυση της γνώσης για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Η Ελληνική έκδοση του διμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταιρειών και άλλων σχετικών φορέων, σύμφωνα με σχετικό κατάλογο που καταρτίσθηκε από το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Newsletter Ιουνίου 2013 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Φεβρουαρίου 2013 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Νοεμβρίου 2012 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Αυγούστου 2012 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Ιουνίου 2012 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Απριλίου 2012 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Φεβρουαρίου 2012 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Δεκεμβρίου 2011 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Σεπτεμβρίου 2011 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Ιουνίου 2011 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Απριλίου 2011 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Φεβρουαρίου 2011 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Δεκεμβρίου 2010 (Ελληνικά, Αγγλικά)

Newsletter Σεπτεμβρίου 2010 (Ελληνικά, Αγγλικά)