Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1998-2015) Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. click for Greek version click for English version

 

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016)


Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Επιστημονική επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (περίοδος 1993-2016)


Βάσεις δεδομένων σχετικά με τους τοπικούς πολιτισμούς της Ηπείρου


Χρήσιμες συνδέσεις για μελετητές και ερευνητές θεμάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις ορεινές περιοχές


Δίκτυο SEEmore


Κείμενα επιστημονικών και ερευνητικών συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.


Αναφορές-βιβλιογραφία για την Παιδεία και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη


Παλαιότερες ανακοινώσεις


Μετεωρολογικός σταθμός ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο


Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.


Στην Αθήνα:

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
(υπόψη Καθηγητή Δ.Ρόκου ή Καθ. Δ. Καλιαμπάκου)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας

Πατησίων 42
10682 Αθήνα

Τηλ: 210-7722593, 210-7723944
Fax: 210-7723945, 210-7723482

Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό
Γεροντέλη Αγγελική, Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π., ΕΤΕΠ
Μιχαηλίδου Έλυα, Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
ΜΔΕ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π., Υποψήφια Δρ. Ε.Μ.Π., ΕΤΕΠ


Στο Μέτσοβο:

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέτσοβο 44200
Τηλ: 26560-29040, 26560-29047
Fax: 26560-29046

Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό
Κοφινάς Μάριος, ΤΕΙ Διακοσμητικής, MA Industrial Design,
De Montfort University of Leicester, UK, ΕΤΕΠ


Email:   mirc@central.ntua.gr, mirc.dev.foundation@gmail.com
Ιστοσελίδα:   http://mirc.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"


7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αίτια, ευθύνες, προτάσεις, μέτρα, δράσεις και προοπτικές"


6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"


5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο"


4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου"


3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη"


2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση"


1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Το Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους"

 

   

webmaster