Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

 

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.


Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Επιστημονική επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Βάσεις δεδομένων σχετικά με τους τοπικούς πολιτισμούς της Ηπείρου


Χρήσιμες συνδέσεις για μελετητές και ερευνητές θεμάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις ορεινές περιοχές


Δίκτυο SEEmore


Κείμενα επιστημονικών και ερευνητικών συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.


Παλαιότερες ανακοινώσεις


Μετεωρολογικός σταθμός ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο


Επικοινωνία


select language click for Greek version click for English version

Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ε. Γαλανής,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Καλιαμπάκος,
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αναπληρωτής Επιστημονικός
και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Ι. Κουμαντάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Μαρίνος-Κουρής,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ν. Μαρκάτος,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ.-Δ. Μπαλοδήμος,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ. Ρόκος,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ. 1699/2015-Β4) για την ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας», η παραπάνω Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. παραμένει, υπηρεσιακά, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον Διευθυντή του Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., ο οποίος θα οριστεί, και τη νέα, εκλεγμένη, Επιστημονική του Επιτροπή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"


5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο"


4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου"


3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη"


2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση"


1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π."Το Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους"

 

   

webmaster