ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π.
και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Μέτσοβο, 22-24 Σεπτεμβρίου 2016

Οι εργασίες του συνεδρίου


Επιστροφή στην κύρια σελίδα του συνεδρίουΕναρκτήρια συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Δ.Καλιαμπάκος, "Προβλήματα ανάπτυξης στις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Η συμβολή του 8ου Συνεδρίου του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας"

Δ. Ρόκος, "Η ολική πραγματική πραγματικότητα και η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών σήμερα"

Γ. Ευαγγελόπουλος, "Μιλώντας για τον Στράτο Γαλανή"


1η συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Θ. Ξανθόπουλος, "Ανόρθωση με άφθαρτα πέλματα. Τα επαναστατικά νέα εργαλεία των ορεινών και γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών"

Γ. Δαφέρμος, Μ. Νικολαΐδη, Γ. Γαλανής, "Ένα νέο πλαίσιο για τη μοντελοποίηση της διάδρασης μεταξύ του οικοσυστήματος, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μακροοικονομίας"

Γ. Λιοδάκης, "Δομικοί Περιορισμοί, Δυνατότητες, και Προοπτικές μιας Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Ορεινής Υπαίθρου"

Θ. Πάκος, "Το Ιδεολογικό Στοιχείο της Νεοφιλελεύθερης Οικονομικής Θεωρίας"


2η συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Ν. Ασπραγκάθος, "Ρομποτική τεχνολογία και αυτοματισμός στην προστασία και αξιοποίηση του δασικού πλούτου"

Δ. Πατέλης, "Δομική κρίση, πόλεμος και προοπτικές ανάπτυξης-διεξόδου απ' τα συστημικά αδιέξοδα για τη χώρα και την ανθρωπότητα"

Γ. Σαρηγιάννης, "Η μεταβολή των αντιλήψεων στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών στην δεκαετία του ΄60 στα ερευνητικά προγράμματα του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών. Μια κριτική αποτίμηση"

Α. Ανδρεόπουλος, "Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση του κοινού για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη"

Ι. Μισιρλής, "Διατροφή : αξίες και διαστροφές"

Κ. Μωραΐτης, "Η ενίσχυση και η κατασκευή της ταυτότητας των ορεινών περιοχών: Η ιδιαιτερότητα του φυσικού και πολιτισμικού τοπίου και οι υπερτοπικοί συσχετισμοί στον Ελληνικό χώρο"


3η συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Λ.-Μ. Μισθός, Τ. Βραζιτούλη, "Για ποιους ορεινούς πληθυσμούς;"

Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Καλιαμπάκος, "Η Απομόνωση στα Νησιά της Ελλάδας"

Α. Μαυρίκη, Δ. Καλιαμπάκος, "Προσεγγίζοντας την απομόνωση των ορεινών οικισμών της Ηπείρου μέσω της μελέτης των χρονοαποστάσεων από τα διοικητικά κέντρα"

Λ. Παπαδά, Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Καλιαμπάκος, "Η επίδραση της απομόνωσης στην ενεργειακή φτώχεια: Η περίπτωση της Ελλάδας."

Ν. Κατσουλάκος, "Η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών"

Ηλ. Δούλος, Αν. Μπαλάσκας, "Τα οφέλη της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: Η τεχνολογία του Βιοαερίου"

Π. Βεργούλης, "Αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά το πέρας της εκμετάλλευσης του λιγνίτη"

Γ. Καρακατσάνης, "Ενέργεια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Αιθιοπία"


4η συνεδρίαση, Μικρή αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Ν. Δολόγλου, "O οικιστικός πλούτος των απομονωμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών ως θεμέλιο της Ολοκληρωμένης τους Ανάπτυξης"

Αικ. Ιωάννου, Στ. Γιαννακοπούλου, Απ. Αρβανίτης, "Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ως αναπτυξιακή παράμετρος. Η περίπτωση των ορεινών οικισμών του Δήμου Σουλίου"

Ευγ.-Ελ. Τσαμουρά, Αδ. Γαλάζιος, Κ. Βαμβουκάκης, Β. Κώτσιος, "Δημιουργία συμμετοχικής πολιτισμικής πλατφόρμας για τα Δωδεκάνησα με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών"

Ν. Σκουτέλης, Β. Βιτωράκης, Αντ. Καραμήτρου, Κ. Ραάτ, "Πολιτιστικό τοπίο και φύση, φορέας νέων δικτύων επίσκεψης στον Δήμο Σφακίων"

Μ. Μπαλοδήμου, "Το δίκτυο των ορεινών μονοπατιών στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. Ανάδειξη και αξιοποίηση στον 21ο αιώνα"

Αθ. Μαυρογιώργου, Αφρ. Μπαρδώσα, "Χάραξη δικτύου συνεργασίας υπερτοπικών ορεινών κέντρων για την ανάδειξη και ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Ελλάδας. Περίπτωση μελέτης Δήμοι Πωγωνίου-Κόνιτσας"

Π. Γεωργούλια, "Ορεινό ψαροχώρι στην Τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου. Μία εναλλακτική προσέγγιση της διαφύλαξης του οικοσυστήματος μέσω του ήπιου τουρισμού"

Μ. Παπαευσταθίου-Τσάγκα, "Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες: Ένα Μοναδικό Φαινόμενο Φιλαλληλίας"


5η συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

1η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: Συζήτηση για τα προβλήματα και τις δυνατότητες ανάπτυξης των απομονωμένων περιοχών με Δημάρχους ορεινών και νησιωτικών Δήμων


6η συνεδρίαση, Μικρή αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Λ.-Μ. Μισθός, Μ. Μενεγάκη, "Αναπαριστώντας το ορεινό τοπίο: Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές εφαρμογές"

Χρ. Μεράντζας, Γ. Κανελλοπούλου, "Από τα "α-τοπία" στα πολιτισμικά τοπία: Ο βιόκοσμος ενός Οικομουσείου"

Αθ. Μπαλασάς, "O ιδιαίτερος μνημειακός πλούτος των Κορεστείων Καστοριάς και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής"

Κ. Ντάσιου Ι. Δούκας, "Ανάπτυξη δυνατοτήτων για προβολή πολιτιστικών διαδρομών ιστορικού χαρακτήρα στον ορεινό χώρο της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας: Η περίπτωση δύο ορεινών οικισμών της σημερινής περιφερειακής ενότητας Γρεβενών"

Μ. Γούλα, Ν. Χασάναγας, "Μελέτη του ρόλου των μνημειακών αξιών στην ορεινή περιφερειακή ανάπτυξη με βάση παραδοσιακά γεφύρια"

Δ. Κιτσάκης, Ε. Τσιλιάκου, Α. Λαµπρόπουλος, Ε. Δημοπούλου, "3D Μοντελοποίηση Παραδοσιακών Οικισμών Κεντρικού Ζαγορίου"

Φ. Δασούλας, "Η ξυλουργική δραστηριότητα στην περιοχή του Μετσόβου. Ιστορική προσέγγιση – Μουσειακή ανάδειξη"

Ε. Μάγκα, Α. Μαρέτα, "Μνήμες μαρτυρικές, φωνές ζωντανές της ιστορίας μας. Μια μελέτη περίπτωσης τοπικής ιστορίας από μαθητές Γυμνασίου"


7η συνεδρίαση, Μικρή αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Β. Κουρούτος, "Η ολιστική προσέγγιση της Διαχείρισης της Λίμνης Πηγών Αώου"

Ελ. Μάντζιου, Χρ. – Ορ. Χατζάκης, "Η ανάπτυξη της Λίμνης του Μόρνου"

Β. Κρομμύδα, "Διαχείριση και προστασία του τοπίου. Η περίπτωση της Λίμνης Πλαστήρα"

Ευάγγ. Δημητριάδης, Δ. Δρακούλης, Χρ. Κουσιδώνης, "Τοπική ανάπτυξη των οικισμών του Δήμου Κόνιτσας, Περιφέρειας Ηπείρου"

Αθ. Τάτσης, "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Νήσου Αγίου Ευστρατίου - Τα Ιστορικά Γεγονότα του 20ου αιώνα, προκλήσεις και προοπτικές του σήμερα"

Ε. Αλεξίου, Σ. Κολλάρου, Ε. Γκουντούφας, Δ. Βακάλης, "Παράνομη υλοτομία στα ελληνικά δάση – μετριασμός και καταπολέμηση. Η περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας."

Μ. Καμπούρη, Π. Κολοκούσης, Δ. Αργιαλάς, Β. Καραθανάση, "Διερεύνηση κατανομής δασικών ειδών δέντρου και βιοποικιλότητας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη στην Χαλκιδική, χρησιμοποιώντας υπερφασματικές και πολυφασματικές εικόνες"

Β. Ανδρώνης, Β. Καραθανάση, "Χαρτογράφηση Πυκνότητας Βλάστησης με χρήση υπερφασματικών απεικονίσεων"

Π. Κολοκούσης, Μ. Λάζογλου, , Ειρ. Γαλανού, Ε. Δημοπούλου, "Σχεδιασμός Χρήσεων Γης σε Ορεινές Περιοχές με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων"

Κ. Μπίσας, "Δημιουργώντας το video “Nisyros x Eggs: collaborative cooking with nature”"


8η συνεδρίαση, Μικρή αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Β. Κώτσιος, Έ. Δημοπούλου, Κ. Κουτσόπουλος, Δ. Ρόκος, "Περιβάλλον και ανάπτυξη. Διεπιστημονικές αναζητήσεις στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου"

Α. Κουκουβίνου, Α. Τάτσης, Α. Γεροντέλη, Ε. Μιχαηλίδου, "Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των γεωγραφικά απομονωμένων νησιωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Μικρές Κυκλάδες"

Γ. Κανελλοπούλου, Κ. Αναγνωστόπουλος, "Η κοινωνική οικονομία ως μοχλός ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών στην Ελλάδα της πολυδιάστατης κρίσης"

Ε. Μιχαηλίδου, Δ. Ρόκος, "Σύγχρονες διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές σε σχέση με τις ορεινές περιοχές. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεών τους από τη σκοπιά της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης"

Χρ. Ράπτη, Γ. Κωνσταντόπουλος, Κ. Αγγελούση, Α.Κοκκάλας, "Οικοκοινότητες στον Ελλαδικό χώρο: Διερεύνηση των αρχών, των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων συμβολής τους στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών"

Στ. Μπέκα, Δ. Αργιαλάς, Π. Κολοκούσης, "Ανίχνευση Κτιρίων -Ως Συνιστώσα Ανάπτυξης-με Γεωμορφομετρία και Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση Εικόνων"

Ευαγγ. - Δ. Γιούρη, Μ. Καραβάσιου, "Αποτύπωση παραδοσιακών κατοικιών του Μετσόβου και εφαρμογή της παραδοσιακής δομικής μορφολογίας στη σύγχρονη δόμηση"

Ευγ. Σπυρίδωνος, Αικ. Λιάπη, Γ. Κουτρόπουλος, Κ. Πολυζωγόπουλος, "Προτάσεις ήπιας επέμβασης στους οικισμούς της περιοχής φράγματος Εύηνου Ορεινής Ναυπακτίας"

Χ. Μπαλωμένου, Μ. Μαλιάρη, "Ηθικοί Κίνδυνοι κατά την Παροχή Εγγυήσεων στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Εμπειρική Μελέτη του Προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ σε Σερραίους Επιχειρηματίες Ορεινών, Ημιορεινών και Πεδινών περιοχών"


1η ειδική συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' Μέρος)

 • Μ. Δέτσικα, Προσδοκίες της νέας γενιάς στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Μ. Λαμπράκη, Καραϊσκάκης: Ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Α. Μπενέκου, Διαχείριση αστικών λυμάτων στις ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: Οικισμός Παναγιά Διάσελου
 • Μ. Τασιούλας, Αντιμετώπιση ποιοτικών προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Κ. Μέτσιου, Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Α. Γεωργιάδη, Το δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Γ. Κιούρας, Η κτηνοτροφία στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και το επόμενο βήμα: Σχεδιασμός τυροκομείου

(Εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του ΕΜΠ, και των συνεργατών του ΜΕΚΔΕ. Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν, μετά από κρίση της επιστημονικής επιτροπής, σε βιβλίο το οποίο μοιράστηκε στο συνέδριο)


2η ειδική συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Β' Μέρος)

 • Π. Ιωάννου, Οικονομοτεχνική μελέτη εργοστασιακής μονάδας παραγωγής πέλλετ
 • Α. Μιρτολάρι, Μελέτη βιωσιμότητας μιας επιχείρησης αξιοποίησης της ρεικόριζας
 • Α. Κατσώρα, Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων από κάστανο
 • Α. Μπαλάσκας, Ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιοκάρπου στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Δ. Ντάντος, Περιπέτεια στην κοιλάδα των παρανόμων: δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του Αχελώου - Γαβρόγου
 • Β. Μπούγια, Οικονομοτεχνική αποτίμηση ανακατασκευής της Γέφυρας Κοράκου
 • Ε. Μόλλα, φυσιολατρικός τουρισμός στο υδάτινο στοιχείο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Δ. Ιωαννίδης, Αισθητικές παρεμβάσεις στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
 • Β. Κώτσιος, Σενάρια ολοκληρωμένης ανάπτυξης για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

(Εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του ΕΜΠ, και των συνεργατών του ΜΕΚΔΕ. Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν, μετά από κρίση της επιστημονικής επιτροπής, σε βιβλίο το οποίο μοιράστηκε στο συνέδριο)


3η ειδική συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Ελ. Μαΐστρου, Κ. Αθανασοπούλου, Γ. Κουσουλός, Β. Σαβββατιανού, Α. Στάμου, "Δίπορο Μέσα Μάνης. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης προστασίας και ήπιας ανάπτυξης ιστορικού οικισμού"

Ελ. Μαΐστρου, Δ. Αναστασιάδης, Β. Ευγενικού, Ε. Ιωαννάτου, Ε. Κοντογιάννης, Β. Κοτίνη, Γ. Μακρυνόρη, Ε. Ματσαρόκος, Β. Πουγκακιώτη, Μ. Τσιούτσια, "Ανω Μπουλαριοί Μάνης: Σχεδιασμός ολοκληρωμένης προστασίας και ανάπτυξης του οικισμού"

Ελ. Μαΐστρου, Αμ.- Μ. Κονίδη, Σωτ. Κριεμάδη, Π. Μακρής, Β. Μαλκάκης, Δ. Μπαλντά, Αν. Μπενέτου, Γ. Νίκας, Ξαν. Ξανθοπούλου, Μ. Σκαμαντζάρη, Β. Στρατάκη, "Βάθεια Λακωνικής Μάνης. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης προστασίας και ανάπτυξης του ιστορικού οικισμού"

Ελ. Μαΐστρου, Ελ. Κωνσταντινίδου, Μ. Βασίλα, Ε. Βασιλείου, Β. Δασκαλάκης, Ι. Καββαδά, Ε. Καμόντου, Β.Κατσιμπούλας, Μ. Κίλια, Α. Κούμπουλη, Ι. Κουρούνη, Μ. Κωσταγιάννη, Ε. Μαραβέλια, Δ. Μπάρτζης, Ν. Παπαηλίου, Μ. Πατεράκη, "Λαγκάδια Γορτυνίας: Σχεδιασμός ολοκληρωμένης προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού ιστορικού οικισμού"


9η συνεδρίαση, Μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

2η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: Συζήτηση και κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου


Επιστροφή στην αρχή